Realizacje firmy z ostatnich 3 lat

 • 6 kotłowni opalanych gazem ziemnym i olejem opałowym o łącznej mocy 4,35 MW,
 • Sieci ciepłownicze, wodne z rur preizolowanych Dn 50 do Dn 300, o łącznej długości 17,8 km,
 • Sieci pary wysokoprężnej z rur preizolowanych Dn 300, o łącznej długości 2 km,
 • Instalacje grzewcze i c.w.u. w budynkach o kubaturze 40 tys. m3,
 • Sieci gazowe z rur PE Dn 50 do Dn 200 o łącznej długości 3,5 km,
 • Sieci wod-kan Dn 50 do Dn 800, o łącznej długości 11 km,
 • Termomodernizacja obiektów, o łącznej powierzchni 20 tys. m2,
 • Eksploatacja źródeł ciepła o łącznej mocy 11 MW,
 • Kilkadziesiąt węzłów ciepłowniczych o łącznej mocy 10 MW.


 • W roku 2008 wdrożyliśmy system zintegrowanego zarządzania jakością i ochroną środowiska, a w 2009 otrzymaliśmy certyfikaty: ISO 9001 oraz ISO 14 001.
  © Infratech Sp. z o.o. Sp. K.