Usługi projektowe i wykonawcze:

 • Sieci, urządzeń i instalacji ciepłowniczych:
 • kotłownie gazowe, olejowe, węglowe, miałowe,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • preizolowane sieci cieplne,
 • węzły cieplne,
 • systemy solarne,
 • pompy ciepła,
 • Sieci i instalacji gazowych średniego i niskiego ciśnienia (gaz ziemny i gaz płynny),
 • Sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Termomodernizacja budynków.


 • Pozostałe usługi:

 • Koncesjonowana działalność ciepłownicza w zakresie wytwarzania, przesyłu i obrotu ciepłem (koncesja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki),
 • Kontrola stanu technicznego instalacji w ramach obowiązkowych przeglądów okresowych,
 • Doradztwo w zakresie instalacji i sieci ciepłowniczych, grzewczych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • © Infratech Sp. z o.o. Sp. K.